Bel: 06-53774336

Planmatig werken?

Veel organisaties werken volgens het systeem van ‘gevonden voorwerpen’. Iemand bedenkt wat en hup, daar is iedereen weer druk mee. En even later is er weer wat bedacht. Maar misschien brengt het rust en een andere dynamiek als je meer planmatig werkt. Een nieuwe Meerjarenstrategie? Een Plan Nalatenschappen? Een Fondswerfplan?

Het is goed om op een aantal cruciale onderdelen van het beleid te werken aan de hand van een plan. Liefst een plan voor enkele jaren. Het is als een zeiltocht. Je vertrekpunt staat vast en je hebt je bestemming gekozen. Onderweg heb je echter te maken met de wind, die uit verschillende hoek kan waaien, soms krachtig is en dan weer wegvalt. Dat is niet erg. Als in je reisplan maar voldoende flexibiliteit én houvast is opgenomen. Boeien waar je je op kunt richten, ankerplaatsen misschien. En zo is het ook met beleid. Werk volgens een fondswerfplan bijvoorbeeld. Of werk planmatig aan uitbreiding van je donateurs, of aan een netwerk van ondernemers, kerken, scholen. En wil je wat met nalatenschappen, maak dan een plan hoe je de doelgroep gaat benaderen, hoe je relaties onderhoudt, welke juridische en fiscale mogelijkheden je wilt benutten.

Ook om het beleid tussentijds te evalueren is een plan handig. Hoe weet je anders of je tevreden mag zijn met de voortgang als je geen idee hebt waar je op een bepaald moment zou moeten zijn? Hoe kun je bijsturen of versnellen als je niet weet of je op koers ligt.

We helpen je graag om op welk aspect van beleid dan ook een plan te schrijven. Samen met jouw mensen kunnen we een beknopt of uitgebreider plan maken, net wat wenselijk is. Op maat gesneden, want elke organisatie is anders. Daarom noemen we hier ook geen vaste tarieven, want het is echt noodzakelijk om te weten wat je precies wilt. En we gaan geen plannen van 100 pagina’s schrijven voor duizenden euro’s, terwijl een plan van 10 pagina’s voor een paar honderd euro ook had volstaan. Dus… maak gerust een oriënterende afspraak!

Voorbeelden van planmatig werken:

Fondswerfplan

Kan voor 1 jaar zijn of voor meerdere jaren. Beschrijving van methodes, doelgroepen, en natuurlijk samenhang tussen fondswerving, communicatie, administratie, bestandsbeheer. In een fondswerfplan hoort ook thuis voor welke projecten geld nodig is, en hoeveel. Zodat gericht gewerkt kan worden om resultaten te behalen. Of tijdig bij te sturen. In een fondswerfplan komt ook aan de orde of er campagnes worden gehouden, of speciale activiteiten. En welke inzet aan uren dat dan kost. Kortom, elke organisatie hoort een fondswerfplan te hebben, zodat niet de waan van de dag regeert.

Plan Nalatenschappen

Hoe benader je jouw achterban met de vraag of zij jouw organisatie in hun nalatenschap (testament bijvoorbeeld) willen gedenken. Eerst mailen, of eerst persoonlijk benaderen via de telefoon? Hebben bijeenkomsten rond dit thema zin, en zo ja, hoe dan? En hoe borg je eventuele toezeggingen in een bestand, wie bewaakt zoiets dan jaar na jaar? Welke juridische en belastingtechnische consequenties zijn er aan een nalatenschap verbonden? Al deze en andere zaken verdienen een plek in een stevig plan, zodat je als organisatie niet ‘zomaar wat doet’. Want dat kan zeker op dit terrein niet!

Een plan met draagvlak

Een meerjarenstrategie, een nieuwe visie en missie, een plan om het aantal donateurs te verdubbelen, of een nota waarin de governance van de organisatie is beschreven, in alle aspecten van planmatig werken kunnen wij je van dienst zijn! En waar we voor staan: we nemen graag veel uit handen, maar doen het wel samen! Want elk plan moet intern gedragen kunnen worden, door medewerkers, bestuur, directie, RvT, achterban.