Contact06 53 77 43 36

Voorbeelden

Hieronder vindt u voorbeelden van programma's en projecten die door Lafjoetoe Services zijn uitgevoerd.

Voorbeeld 1: Tomaten in Zuid Afrika

Tomatenproject Zuid-AfrikaIn 2014 hebben we in opdracht van het Zeister Zendingsgenootschap de fondswerving voor een tomatenkwekerij in Zuid Afrika verzorgd. Na een eerste analyse van mogelijkheden hebben we langs verschillende wegen ondernemingen aangezocht die betrokken zouden kunnen worden. In de loop van het project bleek dat het project gebaat zou zijn bij een bedrijfsmatige begeleiding vanuit het agrarische bedrijfsleven. Om de tomatenkwekerij een toekomstbestendige onderbouwing te geven hebben we ervoor gekozen om ook structurele steun te zoeken. Minder gericht dus op eenmalig geld geven, meer gericht op investeren in de lange termijn.

Hoewel de opdracht voor het fondswerfproject per 31 december 2014 is geëindigd heeft Lafjoetoe Services er voor gekozen ook in 2015 voor eigen rekening door te gaan met de zoektocht naar goede partners voor het kwekerijproject. Omdat wij niet alleen voor de opdracht gaan maar vooral voor het project.

Voorbeeld 2: Een professioneel opleidingscentrum

Een professioneel opleidingscentrumVanaf februari 2015 zijn we door Stichting Kinderhulp Afrika gevraagd om een veranderingstraject in profiel en financiële ondersteuning te begeleiden. Hier speelt ons Programma ‘Van Oud naar Nieuw’ een belangrijke rol. We kijken samen met de stichting naar de toekomst en waar men voor staat. Er wordt een geheel nieuw fundament onder de fondswerving gelegd. Bijzonder is dat ook de overhead van de stichting, veelal niet in fondswerving meegenomen, nu voluit aandacht krijgt. Tegelijk wordt op verzoek van de stichting de huisstijl doorontwikkeld. Cruciaal: het imago van het project zelf, in Uganda, verschuift van kinderdorp naar professioneel opleidingscentrum, met de nadruk op hoog gekwalificeerd onderwijs.

Nadrukkelijk is gekozen voor een traject van een jaar, op basis van een heldere overeenkomst. Stap voor stap wordt het gekozen traject afgelopen. Door een slimme samenwerking met Stichting Lafjoetoe kunnen we de kosten voor Stichting Kinderhulp Afrika zeer beperkt houden.

Voorbeeld 3: Eemlandhoeve

EemlandhoeveVoor de Eemlandhoeve doen we diverse zaken. We begeleiden deze boerderij annex conferentiecentrum in de realisatie van het Van Goghjaar, op het gebied van marketing en communicatie. Daarnaast gaan we een additioneel programma-aanbod uitwerken op en rond de boerderij, voor de doelgroep toeristen en dagjesmensen. Inhoudelijk, en ook weer op het gebied van marketing en communicatie. Een deel van de uitvoering kunnen we ook verzorgen.

In beide gevallen verzorgen we alle communicatie; we maken magazines voor de Eemlandhoeve, de flyers en brochures, benaderen doelgroepen en media, en maken ook de financiële onderbouwing voor de beide projecten.